O teorii

Slovo poularizátorovo

Informační teorie psychiky je původním dílem Andreje Dragomireckého. Shledávám ji naprosto geniální. I já jsem se celé mládí hmoždil úsilím pochopit a teoreticky popsat, jak to ve mně doopravdy funguje. Co se nepodařilo mně, podařilo se Andrejovi, a já doufám, že za to jednou dostane alespoň Nobelovku. Jeho teorie totiž funguje v praxi tak, že se podle ní dá auditovat.
Teorie se vyznačuje zvláštní systémovou krásou. Poprvé (a zatím naposled) byla publikována v knize Andreje Dragomireckého Informační teorie psychiky (Stratos 1994). Tato kniha obsahuje úplnou definici teorie a je psána velmi exaktním jazykem, nicméně právě pro svou exaktnost je  některým čtenářům obtížněji srozumitelná. Mým cílem bylo podat na těchto stránkách výklad Informační teorie psychiky tak, abych zpřístupnil její krásu co nejširšímu publiku.
Když jsem napsal několik prvních kapitol, Andrej Dragomirecký vyjádřil s mým přístupem zásadní nespokojenost. Podle něj jsem pojal popularizaci příliš volně a přeformulováním původních definic nepřípustně pozměnil jejich smysl.
Dohodli jsme se tedy tak, že výklad Informační teorie psychiky ze svého konceptu knihy úplně vypustím. Andrej připravuje nové přepracované vydání Informační teorie psychiky v samostatné knize. Já se více soustředím na shromažďování příběhů z auditů.
Jan Havelka

© 1999 Spirituální stránky Jana Havelky, aktualizováno 04.02.2000