Co je mystický channeling

Život člověka obsahuje řadu zákonitostí, jež jsou v této civilizaci velmi málo známé. Lidé mají sklon opakovat stejné chyby a jejich osud bývá proto nepřetržitou řadou problémů a nespokojeností. Útěk od nudy povrchního přístupu k životu jim způsobuje další a další starosti. Kvalita průměrného lidského života stále klesá, aniž by si toho někdo zvlášť všiml. Věda a technika této civilizace předběhla rozvoj osobnosti, které nebylo a není dopřáno dostatek pozornosti. Duchovní vývoj je zpomalován materializmem a pasivitou.

Bez spojení se nedá efektivně pracovat v žádné oblasti, v duchovnosti to platí mnohonásobně. Jednou z možností nápravy je channeling, což je dosti rozšířená telepatická komunikace s vyššími duchovními silami tj. nadvědomím (intuicí), vyššími duchy či božskými Zdroji. I mysticky zaměřený channeling je vzhledem k rozšíření na Internetu zejména v USA známý. Umožňuje pochopit zákony vesmíru a roli božských sil i kontext konkrétních událostí a poznat, k jakému poznání nás chce přivést. V literatuře se někdy označuje jako „nová duchovnost“. Je však stále zaměřen spíše na informace.

Mystický channeling, od počátku zaměřen na ponory do božského, již tak rozšířený není, vždy byl spíše esoterický. Nabízí zvolit velmi intenzivní, avšak náročnou a dlouhodobou mystickou cestu, jež podstatně ovlivňuje denní život. Hlavním počátečním motivem by měla být vůle žít jemnější, hlubší a vnímavější život obsahující více lásky, moudrosti a harmonie. Mít odvahu a vůli prožívat nekonečnou Všemohoucnost Tvoření.

Proces umožňuje otevřít se a pochopit rozdíl mezi Přirozeností a námi, a s pomocí božských sil postupně správně poskládat svoji psychiku. Naučit se zapadnout sami do sebe a do světa. Využívat obrovských možností změněných stavů vědomí, které otevírají pootevřenou bránu mikrokosmu nevědomí. Nestačí znát desatero ani karmický význam dané situace, ale podle potřeby situace přesunout vědomí do svých božských částí a jednat z Jejich vůle. Každá část osobnosti pak provádí co má.

Mystický channeling je možné stručně popsat i jako úplné uvolnění intuice pro potřeby duchovní výchovy. Proces začíná každodenní komunikací o teoretických i konkrétních duchovních otázkách. Informace přicházejí i ve snech a událostech, na jejichž význam se také zjišťuje. Jedná se vlastně o málo známou psychoterapeutickou metodu, která s pomocí božských sil odkrývá a rozmotává problém ega po problému, vrstvu po vrstvě. Po očistě temnými nocemi duše, jež obsahují zpovědi, regrese a progrese, pokračuje mystickými operacemi, kde božské síly oživují latentní schopnosti vnímání. Čím více je člověk očištěn, tím vyšší schopnosti dostává. Pokud božské síly otevřou svatební místnost, následují zážitky vstupu do vyšších částí osobnosti. Tyto meditace mají velký informační a psychoterapeutický význam a silně zlepšují přístup k božskému. Po dalších zkouškách se tento stav přenáší do stálého ponoru jež se s posilováním nové duchovní osobnosti postupně prohlubuje. Dostává další a vyšší božské atributy. Proces je plynulý bez velkých skoků. Práce vyžaduje spolupráci ve skupince, kde je možná výměna zkušeností i pohled z druhé strany.

Není to víra či ideologie, ani druh exotické zábavy. Nejvyšší autoritou zasvěcence je jeho nadvědomí. Mystický channeling je samostatnou a svébytnou částí New Age a má blízko k prorokům a esoterickým zasvěcencům. Tento druh channelingu a má stejné cíle a podobné božské síly i cesty jako křesťanská mystika. Křesťané v něm mohou pracovat s reálně existujícími božskými silami Krista, muslimové se skutečným Alláhem a příznivci New Age s IAUE, která vytváří pro každého jedince optimální program duchovní výuky.

Hlavním kritériem výběrem do výcviku je maximální otevřenost k božskému, odvaha, pravdivost a duchovní vyspělost . Překážkou je malá ochota zkoumat vlastní disharmonie, změnit stereotypy myšlení i jednání a přijmout nové, vyšší vlastnosti. Zasvěcenci dělají problémy zejména odkryté a zesílené problémy osobnosti, silná únava, zkoušky a pokušení. I disharmonická myšlenka je překážkou a sklon, jež ji vyvolal, musí být očištěn. Stejné potíže však popisují mystikové východu a zejména západu.

Roman Palka
jaro 1999
  

 Zpět na obsah
 


© 1999 Spirituální stránky Jana Havelky, aktualizováno 19.09.1999