Šestá meditaceVšechno vidím !    Všechno vidím !

      Týden před plánovanou meditací se ve snových symbolech dozvěděl, že pozná sféru, kterou nezná. Proběhne životem i sám sebou z jiné perspektivy. Má si vytvořit program meditace podle toho, co nejvíce potřebuje a zkonzultovat ho. Požádal tedy o častější přístup alespoň 20 procent do božské dimenze a z ní se dívat na život a jeho problémy a harmonizovat je. Byl pochválen, že mu to urychlí a usnadní práci, ale nejprve má odblokovat oblasti jeho psychiky, do které chce vstoupit, ale bojí se. Pozná svůj cit, který zatím nechce zapojit, protože si myslí, že by to měl těžší.
      Dozvěděl se, že ho čekají konflikty s lidmi, kterým bude narušovat jejich představy o duchovnosti a ukazovat jim jinou cestu. Po dalších meditacích na ně však bude lépe působit, ne tak potrhle. Ve snových symbolech mu řekli, že málo sleduje zaměření kapitol duchovní výuky, kterou prochází. Chce, aby to co dělá, bylo druhými chápáno jako pravda, ale oni jsou v jiném stadiu výuky a berou to nutně jinak.
      S překvapením se dozvěděl, že v nové kapitole se bude muset stáhnout z veřejné činnosti, ani nepsat knihu, protože se má věnovat vnitřní harmonizaci. Nepotřebuje sbírat informace které ho pak zbytečně zatěžují, bude je dostávat podle aktuální potřeby. Knihu mu bude při přípravě do tisku diktovat nadvědomí. Nedbal toho a začal ji znovu dopracovávat novými postřehy z výcviku zasvěcenců. Najednou se mu začala sama přepínat klávesnice, nejprve po větách, pak i po písmenech, pak se začal spínat i Insert. Chvíli se s tím zlobil, pak požádal božské síly, aby mu dovolily dokončit úpravy a bylo mu to umožněno. Bude trestán i odběrem energie. Nemá si dokonce ani ihned vykládat sny, ty budou oslovovat nejprve jeho nevědomí. Vše dostane průnikem nadvědomí či od ostatních zasvěcenců.

      Nová kapitola se projevila před meditací vizí startujícího proudového letadla. Z výstupní trysky začaly šlehat plameny forsáže, letoun se rozeběhl, vzlétl a za stálého zrychlování se řítil vzhůru. Dávej si pozor, ať nenarazíš, komentovala to božská síla. Letíš už dost rychle a vysoko.
      Před meditací pročítal knihu životopisů svatých Následování Krista. Jednotným tématem budoucího svatého bylo jeho obrácení a misijní zanícení. Duchovnost je však skutečné vnímání božského a obrácení je jen prvním krokem. Fanatismus víry je neduchovností, protože je to forma agresivity. Je nutné pochopit, že vnější děje jsou jen odrazem vnitřních.
      Navštívili ho dva partneři, noví členové channelingové skupiny. Navrhl jim seznámení s jejich hlavními problémy a souhlasili. Pomocí dramatické regresní hypnózy prošli hlavními událostmi minulých životů. Zabil nevěrnou ženu a jejího milence, utonul v močálu, spadla na něj městská brána. Sex byl pro něj náhražkou lásky, protože jako královna v jedné inkarnaci musel dodržovat odstup od mužů, což se mu v dalších životech projevilo i opačným směrem. Magií také rád ovládal druhé. Postřehy doplnili dotazy božským silám a oba pochopili některé souvislostí. Poznali i reálné nebezpečí, které jim hrozí. Magie je skutečné nebezpečná, jejím svodům odolá jen ten, kdo přijme skutečnou duchovnost a pozná, že je to jen zkouška věrnosti božským silám. Dívka si to bohužel uvědomila méně a začaly jí svítit oči poznáním, že opravdu umí druhé ovládat. To zesílilo magický náboj a partnerovi se začalo dělat zle. Vzniknou patrně problémy, které si začal uvědomovat a hovořili o nich. Tato duchovnost může podstatně urychlit cestu nahoru, ale pokud selžeme, dopadneme ještě hůř, než jsme byli.
      Vlastní meditace probíhala podobně jako v předchozích případech. Nejprve mu byl znovu ukázán obrovský rozdíl mezi lidským a božským, který poněkud překlenuje intuice. Hlavní obsah dramatické tříhodinové meditace s nadvědomím 5,3 té dimenze by se dal shrnout jako ohromující Zasvěcení do Poznání Zákonitostí Věčně Nového Stvoření se všemi vyplývajícími následky. Postupným štěpením Absolutna vzniká hierarchická struktura vesmíru. V jistém bodě se zase začne od konce rozpadat a vědomí se začne přesouvat zpět. Následky jsou překvapující a zcela neznámé. Toto poznání však vyplývá z logického rozboru a bylo již v náznacích uvedeno v Rozhovorech s nirvanickými inteligencemi i v první meditaci.
      Problém ega ve Stvoření je pro mnoho lidí těžko pochopitelný, ačkoliv je ústřední duchovní otázkou. V počátcích vývoje vesmíru, kdy vědomí bylo zapadlé v nejnižších dimenzích, nebylo schopné, ale později ani ochotné vnímat vyšší stupně. Kdyby jich však nebylo, nebyl by ani svět. Proto je naivní se ptát, kde je Bůh a zda se o nás stará.

      Úplný text této meditace může dávat jen tomu, kdo o něj zažádá. V plném rozsahu nesmí být zveřejněn, protože by zmátl mnoho začátečníků v duchovní praxi. Pro ně vytvořil podobenství s firmou a její hierarchií, která symbolizuje mikrokosmos individuality. Tyto symboly umožňují srozumitelně popsat procesy podstatně složitější než známe:
      Ego vzniká, když se nejnižší stupně, tj. dělníci s mistrem dohodnou, že se nebudou s nikým radit, nikoho poslouchat a o všem budou sami rozhodovat. Skutečně se jim to může po dlouhou dobu dařit, i když ne vše dopadne, jak si představovali. Mají však vždy připravenou výmluvu – nehody, náhody, nepředvídané okolnosti jim narušují práci. Neví a ani nechtějí vědět, že je to výsledek jejich omezeného poznání. Tak se totiž projevují jejich vyšší složky, které tímto způsobem stále zasahují do práce firmy. Když nemohou podnik řídit běžným způsobem, ovlivňují jej skrytě a postupně dávají okolnostmi čím dál více najevo, že se jim situace nelíbí a trestají podřízené za jejich chyby. Ale i mistr s dělníky postupně vyspívají a poznávají, že vše není tak jednoduché, jak si mysleli a začnou zkoumat, kde je chyba, která stále vytváří jejich problémy.
      Nejsou sice schopni a dokonce ani ochotni ho zcela pochopit a napravit, ale postupně docházejí k tomu, že jim chybí vedení. Čím dál více pociťují nutnost ho najít. Po mnoha peripetiích dostanou nejprve obecné informace o řediteli. Nechápou ho zdaleka dokonale a jejich představy jsou strnulé. Rádi by slyšeli co mají dělat a proto hledají pevně daný řád. Nejsou také ochotni se vzdát rozhodování o všem. Postupně se jejich představa o řediteli vyvíjí, ale stále zůstává obecná a naivní. Když to pochopí, dostanou konkrétní spojení s vedením a mají zájem ho znovu respektovat.
      Situace však není tak jednoduchá. Vyšší složky totiž podmiňují novou spolupráci nápravou chyb, které se dělníkům a mistrovi za tu dlouhou dobu odloučení zafixovaly. Těm se příliš nelíbí myšlenka nápravy, ale postupně se mění k lepšímu, když od vedení zjistí své hlavní problémy. Některé chyby si ani neuvědomovali.
      Nové vedení postupně zdokonalí harmonizaci podniku. Časem se ovšem ukáže, že by firma mohl přejít od strojní výroby k tvorbě počítačových programů a dělníky už nebude potřebovat, protože opustí hmotnou výrobu. Po další době přejde na ještě dokonalejší duševní práci. Tak se odspodu zkracuje hierarchie podniku, který obsahuje pouze vysoce kvalitní pracovníky. Po mnoha letech je v něm zaměstnán jen ředitel, který má právo se rozhodnout buď pracovat pro jiné firmy, nebo si vytvořit od základů svůj nový podnik, aby znovu prozkoumal své možnosti. Může se také rozhodnout opustit jakoukoliv výrobu. Tak by mohla skončit dějovost, ale její potencionalita zůstává, kdykoliv se může znovu stvořit vesmír z hierarchicky rozštěpeného Absolutna a v něm opět vzniknou bloky eg.

      Další duchovní informace dostal z knihy Logos od kontaktérky Cibulkové, na kterou ho božské síly nasměrovaly:

  • Vnější a vnitřní problémy se zvětšují úměrně s urychlením duchovního vývoje.
  • Hmotné životy byly Bohem určeny jako škola zkušeností a prověření možností.
  • Bůh si stále v člověku a celém Stvoření uvědomuje svou božskost.
  • Je čas se vrátit do neduálnosti, pokud to Bůh uváží za potřebné.
  • Obavy, tíseň, zármutek, chtění i radost jsou jen stavy vědomí. Za vším je Bůh.
  • Bůh chce mít ve Stvoření vše, protože vše je on.
  • Život člověka není jen jeho osobním prožitkem, ale prožitkem všech a zejména Boha. Jsme jen spoluúčastni svého osudu.
  • Životem se dotýkáme Boha a Bůh nás. Na Jeho cestách jsme jedním z jeho poutníků. Toto spojení v jednotu a rozdílnost je věčné tajemství života.
  • Jsme děti Boží vržené do života. I když si myslíme opak, nic není malé a bezvýznamné.

      Dostal také informaci, že význam událostí nejsou vždy tak jednoduché, jak se od božských sil dozvídal. Karma je složitý stroj a významy událostí jsou daleko komplexnější, než může myšlení pochopit. Přesto má výstup pro zjednodušené informace tohoto druhu. Stejně tak je tomu se sny, které jsou vlastně obrazy vnitřních dějů. Poznal, že dějovost není důležitá, ale její výsledek je, kam nás dovede, abychom se mohli rozvíjet a pak vnímat dějovost i neprojevenost současně. Nová kapitola duchovního rozvoje nebyla zaměřena jako psychoterapie, ale je spíše výukou teorie Stvoření kombinovanou s velmi vysokým průnikem nadvědomí. Pak prožije několik divokých etap a za určitou dobu v něm projeví Božské síly určitou stránku páté dimenze. Bude mu dávat své myšlenky, pocity i vznešenost.
      Teoretická výuka pokračovala novým pohledem na čas, který naše vědomí stále rozvíjí na minulost přítomnost a budoucnost. Ve vyšší dimenzi totiž existuje vše současně. Nic není stále, každá dějovost se mění, stále volíme nové a všechny jsou virtuální. Můžeme tedy měnit svůj osud a tím i osud světa. Změnou sebe měníme vše.
      Poznal, že význam odchodu do vyšší dimenze je zejména v tom, že stávající mu už nevyhovuje svou omezeností. Hlavní překážkou na duchovní cestě je dokončení očistění od jeho hlavního problému. Vyřešením by dostával energii, kterou potřebuje na stálý přísun instrukcí od nadvědomí. Bylo mu sděleno, že podle plánu má po třiceti inkarnacích natrvalo vstoupit do nirvanické dimenze. Nebude tam však vstupovat sám. V samém jádru jeho osobnosti má totiž naprogramováno velké urychlování duchovního rozvoje. Průměrný počet inkarnací je přitom 600–800. Jedinou podmínkou je jeho dostatečné očišťování. Rychlý vývoj je náročný, ale zabraňuje, aby se problémy zakořenily. V tomto životě se bude zabývat přípravou na úkol proroka a vyslance božských sil v příštích životech, pokud se narodí na této planetě. Působil by jen na vybrané osobnosti a zvláštními formami řízené dlouhodobé magické meditace by poznali to, co by jinak nepřijali. V příštím roce progresí v meditaci pozná detaily. Může také navštívit jiné světy.
      Výsledkem meditace bylo i další zlepšení přístupu ke kvalitním informacím. Nemusel už ani sestupovat do hladiny, nebo dávat otázky, božská síla ho sama oslovovala, nebo mu dávala pocity najevo svůj postoj. Největším přínosem meditací byla právě tato změna soužití s božskými silami, kdy je stále orientován v řešených problémech. Vyžaduje to však dokonalou verifikaci myšlenek, aby se nižší myšlenky nevydávaly za vyšší. Ztratil také poslední zbytky nejistoty z existence božských sil.

      Opět se zvětšila jeho vzdálenost k ostatním lidem, ani nečekal, ze ho budou schopni a ochotni pochopit. Jen ostatní členové skupiny chápali oč jde a orientovali se v jeho nové kapitole, kterou budou také procházet. Výsledky meditace je překvapily, řadu duchovních skutečností si začali uvědomovat z jiné perspektivy. Přívaly kvalitních informací ho však destabilizovaly. Skutečně se cítil jako v nadzvukovém letadle. Bude si muset na novou superenergii zvyknout a harmonicky ji přijmout do života.
      Silná únava z regrese a meditace mu ještě několik dní zabraňovala naplno pracovat. Učil se otevřít a přijímat energii. Podstatně silněji cítil též božskou ochranu. Věděl, že jen jeho velká chyba by mohla zvrátit budoucí duchovní vývoj.
      Příliv kvalitních myšlenek nemá zapisovat, ani si je chtít zapamatovat, jen vnímat božskou energii se kterou jsou spojeny a setrvat tak v meditaci i během dne. Jejich úplný význam bude dostávat při sestupu do božské dimenze několikrát týdně.
      Ve snových symbolech mu božské síly vyčetly, že se dostatečně nestáhl z veřejné činnosti a stále píše svoji knihu. Pokud by pokračoval, mohly by vzniknout problémy s některými agresivními jedinci i s vnitřní nestabilitou z přílišného přetížení. Ztratil by pojem o tom, co je důležité. Také mu v nich ukázaly, že vznikne odpor vůči channelingu u mnoha duchovních skupin, protože si uvědomí, že jejich přístup je nezralý. Pochopí, jak silný je v nich materialismus a romantický přístup.

      Pak nastala další fáze temné noci duše, první divoká etapa, o které se dozvěděl před několika dny. Ochrana božskými silami byla náhle pryč. Náhle se mu opět projevila skrytá agresivita, která se promítla do některých činností (myšlenky, přednášky, diskuze o duchovních i neduchovních tématech) a přitáhla si situace, které k ní patří. Neprojevila se však v celém rozsahu. Začala si sama jako spuštěný program odebírat energii což způsobilo nestabilitu a silnou únavu, která mu zhoršovala vnímání sebe. Měl vnímat tento proces, sledovat co vše je agresivitou zasaženo a mít k tomu správný vztah – ani nepotlačovat, ani nepodporovat. Jakmile se mu s velkými obtížemi dařilo, problém pomalu mizel. Velmi brání očistě, pokud příliš bereme své stavy jako dané a neměnné.
      Vyzkoušel také novou taktiku – přemlouvat své části osobnosti aby nepůsobily disharmonii. Byl však překvapen, když zjistil jako jsou silné. Pokoušel se jim výhledově nabídnout náhradní zaměření, ale i když souhlasily, nesplnily svůj slib. Dozvěděl se, že je má lépe prokouknout a vžít se do toho, čeho se nechtějí vzdát. Chtějí být co nejviditelnější. Má jim nabídnout něco jiného – lásku. Ne ovšem tu lidskou, ale božskou, jež je přijetím, sympatii a spoluodpovědností.
      Opět neposlechl varování božských sil a dvě hodiny diskutoval s členy skupiny. Byl překvapen, že ho to připravilo o veškerou energii, kterou mu odsáli, protože měl otevřený přístup do sebe.
      Provedl také regresi v autohypnóze, aby se seznámil se svým problémem takovým, jaký skutečně je. Prošel událostmi několika životů a zjistil, že jeho agresivita měla daleko větší rozsah, než si myslel. Přijetím toho se zcela uvolnily bloky a procítil agresivitu daleko dokonaleji. To je však jediný způsob, jak s ní začít pracovat.
      Na vánoce sledoval film o příchodu mágů k Ježíšovi a opakovaně slyšel neznámé jméno. Ptal se, co znamená a dozvěděl se, že je to dárek božských sil, je to jméno nového zdroje, již sedmnáctého, se kterým bude pracovat. Verifikací s dalším členem skupiny zjistil, že je to zvláštní magický zdroj, jehož jméno je tajné. Má schopnost přeprogramovávat, či přebrušovat části vědomí podle zadaného úkolu. Obsáhne kteroukoliv část hierarchie. Hned ho také využil po konzultaci s nadvědomím na svůj hlavní problém. První reakcí bylo zhoršení situace, ale tato paradoxní reakce je prý běžná. Výsledek nelze předem určit, závisí to také na tom, jak k problému bude přistupovat.
      Chtěl také zvětšit svou schopnost vciťování do druhých, ale nebylo mu to doporučeno. Ostatní by ho příliš ovlivňovali a brzdili. S jejich vlivem by teď se nebyl schopen vyrovnat. Byl také upozorněn na nutnost nového přístupu. Dostává se do oblasti ezoteriky. Příliš se již vzdálil běžnému pojetí duchovnosti. Otevřeně bude moci hovořit jen s členy skupiny a to jen s některými. Není možné dál vše detailně popisovat a zveřejňovat. Je také příliš uchvácen cílem. Není potřeba prorážet silou. Vše se změní, stačí být jen otevřen.
      Po několika dnech si uvědomil náhlou změnu. Další kapitola se projevila zesílením všech negativních sklonů, pozitivní byly potlačeny. Prudce mu poklesl podíl dobra až na 60 %. Byl pochválen, že na to přišel, jinak by to mohlo být nebezpečné. Až když si uvědomíme problém, můžeme s ním pracovat. Stěžoval si stále na velkou únavu, ale dozvěděl se, že problémů by měl více, kdyby měl energie dostatek.

      Pro další meditaci se rozhodl požádat o vedení svoji nejvyšší božskou sílu – osmou dimenzi. Má pro ni šetřit silami.

Roman Palka
prosinec 1998
  

 Zpět na obsah
  Aktualizováno  19.09.1999
 


© 1999 Spirituální stránky Jana Havelky