hlavolamRozhovor s Petrem Velechovským

… jsi v ideální hladině mysli, v níž se nachází tvoje mentální pracovna. Stojíš před ní, vstupuješ do ní, procházíš bílým světlem ve vchodu a vcházíš do místnosti. Dobře se kolem sebe rozhlédni…

Posaď se do svého křesla, jsi klidný a uvolněný, plný očekávání.

Nyní otoč své křeslo proti svému vchodu a popros své druhé já, aby přišlo v mužské podobě. V tuto chvíli je onen muž za dveřmi tvé pracovny. Pozvi ho, ať vstoupí, nyní vstupuje… dobře si prohlédni, jak vypadá.

V duchu odpovídej na mé otázky: Je velký nebo malý? Je silný nebo štíhlý? Dobře si prohlédni jeho obličej, oči, nos, ústa. Jaké má vlasy, jak se tváří? Co má na sobě? Uvědom si, jestli ho znáš, jestli ne, zeptej se ho: „Jak se jmenuješ?“ Přivítej se s ním. Ukaž mu zběžně pracovnu a požádej ho, aby se posadil do křesla, které je jeho a kde tě bude očekávat vždy, když přijdeš do pracovny. Oba se posaďte.

Znovu otoč své křeslo proti svému vchodu a popros své druhé já, aby přišlo v podobě ženy. V této chvíli je žena za dveřmi tvé pracovny. Pozvi ji dál, vchází tvým vchodem... tvoje poradkyně je v pracovně. Dobře si ji prohlédni a v duchu odpovídej na mé otázky: Je velká nebo malá, silná nebo štíhlá? Prohlédni si její obličej, oči, ústa, výraz její tváře. Jaké má vlasy? Co má na sobě? Uvědom si jestli tuto ženu znáš, pokud ne, zeptej se ji na její jméno. Přivítej se s ní a ukaž jí pracovnu. Ukaž jí její místo, kde bude vždy sedět.

Nyní máš v pracovně své dva poradce, jsou zosobněním tvého já, které má přímý kontakt s vesmírnou inteligencí. Proto ti mohou vždy poradit a pomoci ve všech otázkách tvého života. Kdykoli přijdeš do pracovny, budou tam oba připraveni a ochotni s čímkoli ti pomoci. Nauč se s nimi spolupracovat a zadávat jim úkoly, zejména pro dobu tvé nepřítomnosti.

Nyní se s nimi rozluč a připrav se na odchod z mentální pracovny…

Zatímco Petr Velechovský říká tato slova, stovka lidí za zavřenýma očima prožívá dobrodružství mentální práce. Ve své obrazotvornosti se posluchači učí prostřednictvím mentálních poradců navazovat kontakt se svým podvědomím. V tuto chvíli už mají za sebou celodenní výcvik ve vědomém sestupu do hladiny alfa pomocí čísel a barev duhy. Jsme na semináři Modrá Alfa a nasloucháme rituálu vítání poradců.
 


Jak bys charakterizoval svůj seminář Modrá Alfa?

Seminář Modrá Alfa je zaměřený na široké publikum, od lidí prostých až po lidi s vysokoškolským vzděláním. Nabízí techniky mentální práce, které by měly člověku pomoci zorientovat se v první řadě v sobě a tím i v každodenním životě, vylepšit své reakce, své zdraví a své vztahy. Tyto techniky vedou k lepšímu porozumění a tím k větší vnitřní harmonii.

Komu je tento seminář určen? Kdo se na něj může přihlásit?

Naprosto kdokoliv, bez jakéhokoliv omezení. I věkové rozpětí je široké. Pořádáme semináře pro děti zhruba od sedmi do třinácti let, lidé od třinácti let mohou přicházet na seminář pro dospělé. Oba semináře mají stejný rozsah, pro děti je děláme hravou dětskou formou.

Co může takovým lidem přinést absolvování Modré Alfy?

Doufám, že právě porozumění sobě samému a tím i porozumění lidem kolem sebe. Snažím se lidem nabízet techniky, které mohou sloužit jako nástroje k lepšímu porozumění. Techniky jsou univerzální a možný rozsah jejich působnosti je asi podstatně větší, ale na Modré Alfě se techniky zaměřují k pochopení sama sebe, zákonitostí vztahů, prostě života jako celku. Absolvování by mělo přinést porozumění a tím i zvýšení tolerance k sobě i okolí.

Může účast na semináři někomu uškodit či ublížit?

Zjednodušeně bych mohl říci že ne. Jsou však určitá zdravotní omezení. Zatím máme jedinou negativní zkušenost – s depresemi. Lidem v akutním stádiu deprese bych seminář nedoporučil. Takovému člověku hrozí nebezpečí, že si uvědomí svoji zodpovědnost za svůj život, což nemusí unést a jeho deprese se může zhoršit.

Naše zkušenosti ukazují, že seminář mohou v pohodě absolvovat i schizofrenici a lidé s epilepsií.

Jaké jsou kořeny učení Modré Alfy?

Klíčovým impulsem pro vznik Modré Alfy byly semináře Zlatá Mysl, které spolu se Sylvovou Metodou přinesly tyto myšlenky a metody oficiálně k nám do republiky. Všichni vycházíme ze stejného základu i ze stejné literatury. Základem je pojetí myšlenky jako energie a přijetí možnosti obousměrné komunikace s podvědomím. Z tohoto základu jsou odvozeny techniky, které se u uvedených tří firem téměř neliší.

Podle mě se ale navzájem odlišujeme „filosofií“, způsobem jak vyučovaných technik využívat. Nasměrování dostává člověk na semináři jako nabídku, samozřejmě mu zůstává jeho svobodná volba, jestli techniky použije pro rozvoj profesní, rozvoj ekonomický, nebo pro svůj osobní růst.

Jak jsi se vůbec dostal k tomu, že učíš Modrou Alfu? Co tomu ve tvém životě předcházelo?

Byl jsem vychováván v křesťanské tradici, ale po pubertě jsem se vymanil; ne snad z jeho vlivu, ale z ortodoxního přijímání dogmat. Od nějakých čtrnácti let mě začaly velice lákat všelijaké ty esoterické nauky, alternativní medicína, akupunktura. Četl jsem o buddhismu, islámu, zabýval jsem se východními filosofiemi. Je mi velice blízký taoismus…Dodnes mám plnou skříň všelijakých samizdatových přepisů a překladů. Pracoval jsem jako sportovní trenér a svým způsobem jsem začal tyto poznatky uplatňovat v trenérské praxi.

Po revoluci se v Liberci objevila Zlatá Mysl, která mi dala vnější impuls a příklad, že takové věci lze dělat i tímto profesním způsobem. Se Zlatou Myslí jsem rok a půl intenzivně spolupracoval a rok jsem pro ni přednášel. Pojetí filosofie a ekonomické požadavky na posluchače mi začaly vadit, až jsme se se Zlatou Myslí rozešli. Nějakou dobu jsem pak nedělal nic a přemýšlel, jestli mohu jít podobnou cestou sám. Výsledkem těchto úvah bylo, že jsem začal pracovat na vlastní noze a semináře jsem postavil trochu jinak.

Mezi tím jsem pomalu končil s prací konstruktéra. Nějaký čas jsem ještě chodil do práce a zároveň pořádal semináře. Přestal jsem prakticky vídat svoje děti a musel jsem se rozhodnout. Takže nyní je pro mne zdrojem obživy výhradně pořádání seminářů a přednášení.

Co je při pořádání seminářů Modré Alfy pro tebe největším problémem?

Nemám pocit, že bych měl s pořádáním seminářů jakékoliv organizační problémy. Samozřejmě se jednotlivé semináře od sebe liší. Otázkou pro mě bývá kolik lidí se na semináři sejde. Nepoužívám žádnou inzerci ani reklamu. Lidé přicházejí na seminář na základě „ústní tradice“ – jak absolventi roznášejí své dojmy dál jakousi řetězovou reakcí. Reklama se mi protiví, ale zároveň cítím, že široké veřejnosti chybí informace o možnostech vzdělávání se v těchto oblastech – a tím nemyslím jen Modrou Alfu.

Z čeho máš naopak v souvislosti s Modrou Alfou největší radost?

Největší radost mi přináší pohled do očí lidí na konci semináře. Když vidím, jak září, že něco našli. Když čtu „zhodnocení“, která lidé píší jako momentální dojmy po semináři. Když sdělují, že něco v sobě našli, sílu, chuť do života, touhu něco ve svém životě změnit. To je největší odměna kterou dostávám.

Chystáš v nejbližší budoucnosti něco nového?

Modrá Alfa chystá několik nových seminářů. Už proběhl nový seminář Příprava na věk Vodnáře. V blízké době přijde seminář Partnerství, zatím obecný. Časem uvažujeme o odděleném semináři o partnerství pro partnery a pro nepartnery. Právě začíná seminář Pohybem k sebepřijetí, což je prožitkový program s využitím řízeného i neřízeného pohybu, určený k hledání svých vlastních cest, bloků a jejich uvolňování. Intenzivně uvažuji o týdenním ozdravném pobytu s cíleným hledáním kořenů zdravotních a psychických problémů v dětství i v prenatálním vývoji – najít je, pojmenovat je a odblokovat, aby člověk pokud možno nenesl zátěže, které si v dětství do svého života naložil.

Jak vnímáš přítomnou dobu?

Je to doba, kdy se vyhrocují rozpory. Na jedné straně vidím extrémní přeceňování materiálního světa, proti kterému stojí trend návratu nebo hledání duchovních cest a prosazování priorit duchovních hodnot. Tyto dva proudy se v současné době zintenzivňují a střetávají, což je v současném přechodovém období z astrologického hlediska logické. Materiální svět přestává mít prioritu a jeho poslední záchvěvy (alespoň doufejme, že jsou poslední) vypadají, jakoby byl na vítězném tažení. Vnímám, že čím dál víc lidí začíná zajímat něco jiného, než jenom materiální hodnota. Lidé hledají, co je za ní a obracejí se sami do sebe, nebo k různým duchovním směrům. Doufám, že je to cesta, kterou lidstvo půjde v příštích desetiletích a staletích.

Co bys vzkázal čtenářům Baraky?

Zatím jsem měl možnost prohlédnout si její první dvě čísla. Vím, že Baraka navazuje na Manu, kterou jsem cítil jako jeden z nejlepších časopisů v oboru. Jedno číslo bývalo věnováno jedné problematice a otiskovalo různé názory, které spolu nemusely souhlasit. Považuji za důležité, že čtenář tak získává informace z různých pohledů a tím je nucen hledat si svým vlastním přemýšlením svou vlastní cestu. Tento základní trend časopisu se mi moc líbí.

Čtenářům Baraky bych vzkázal, ať přemýšlejí o všem, co čtou. Je-li pod nějakou informací podepsána světově uznávaná kapacita, ještě to neznamená, že je to pravda. Každou informaci je třeba zvážit nejenom mozkem, ale i srdcem.

Tázal se a zapsal Jan Havelka
(Rozhovor byl připraven pro časopis Baraka na jaře 1997)

 

 Zpět na obsah
  Aktualizováno  19.09.1999
 


© 1999 Spirituální stránky Jana Havelky