No comment...Kritické vyjádření autorit channelingu

Hned druhý den po uveřejnění mých příběhů jsem dostal stanovisko velmistrů channelingu, kteří mi tlumočili přání vyšších inteligencí uvést na pravou míru mnou publikované polopravdy.

Inspektor channelingu Roman Palka se spojil se svými božskými silami a ty mu nadiktovaly:

K ukřižování v regresi:

Honza nepochopil oč jde, jeho terapie vyšla naprázdno. Snažili jsme se mu říci jak má dál postupovat aby se tolik netrápil, ale on stále nechápe. To ukřižování byla jen záminka, nikdy nebyl ukřižován, i s tou ženou je to jinak. Prostě jsme mu chtěli naznačit božské záměry s ním. Příliš se soustřeďuje ne zevní činnost a zapomíná na to hlavní, co ho tíží. Je to jeho vnitřní utlačená, ukřižovaná osobnost, kterou neustále probíjí hřeby svého ega. Proto mu také praskl vřed. Zraňuje ji vším co dělá a přitom je tak krásná, ale byla výchovou zraněná, zatlačená do defenzívy. Neumí projevit její velikost, něžnost, moudrost, skrývá ji za všedností. Měl by ji v hypnóze či meditaci uvolnit, může s ní i hovořit, channeling umí.

K Bobešovi:

To s tím souvisí, Bobeš dává Honzovi na vědomí, co má slyšet sám. Jak jeho utlačená osobnost křičí bolestí a on nic nedělá, aby ji osvobodil; je duše zabedněná, nic mu nedochází. Přitom by jen stačilo naslouchat jejímu slabému hlasu.

A co s tím řevem, jak Bobešovi pomoci? On si pomůže sám až nadejde čas, zatím se nedá moc dělat, tedy ono by šlo, ale na to nemáte, hrát si s magii. Dobře mu nakonec tak, neměl se jí tak umazat, hříšník jeden... Ty agregory ho přicházejí draho, dal si za úkol se jich zbavit, tak ať začne co nejdříve.

Inspektor channelingu Miloš Brummer se spojil se svými božskými silami a ty mu nadiktovaly:

Ke kurzu objednávek:

Stále si nechceš uvědomit, podobně jako mnoho dalších duchovních nadšenců, o co vlastně v duchovnosti jde. Bůh zde není od toho, aby sloužil egu a plnil do puntíku jeho malicherná přání jako nějaká služka. My jsme děti Boha, který nás miluje a učí být jako On. Lidé ho však odmítají poslouchat, nechtějí poznávat svojí ryzí podstatu a pak se jim v životě nevede.

Závěr:

Tento příklad ukazuje, že pokud si něco neuvědomujeme, znamená to, že nechceme. Pak dostáváme od života sny, nemoci i události a jejich symboly nás postrkují k pochopení. Vše ostatní je podružné.

 

Roman Palka a Miloš Brummer
21. září 1999

 

Zpět na obsah 

 

© 1999 Spirituální stránky Jana Havelky, aktualizováno 04.02.2000