Obrana západní civilizace

V posledních letech se objevuje řada textů, vyjadřujících se k naší civilizaci velice destruktivním způsobem. Tyto flusance do vlastního hnízda se rojí především na alternativních spirituálních internetových serverech. Připadá mi to docela alarmující.

Připomíná mi to šedesátá léta, kdy v západní Evropě bylo módou uctívat památku revolucionáře Che Guevary – padlého spolubojovníka Fidela Castra, a francouzští levicoví studenti na protest vytloukali pařížskou Sorbonu. Nám, utlačeným lidem žijícím v ubohém nesvobodném normalizačním Československu, bylo zcela nepochopitelné, proti čemu a za co tito lidé vlastně bojují, o co to vlastně usilují, když míra jejich blahobytu i občanských svobod vysoce převyšuje míru blahobytu i svobody v našich „levicových“ zemích. Podobně zcela nepochopitelné mi připadají i dnešní protesty proti „světovládným snahám USA“ a často si kladu otázku, ve jménu čeho vlastně vznikají, a kdo za nimi ve skutečnosti asi stojí.

Rád bych připomněl tři důležitá, leč trochu opomíjená fakta:

1) Všechny podstatné civilizační vymoženosti k nám přišly z Ameriky.

Současná západní civilizace nám poskytuje naprosto nejvyšší míru občanských svobod i hmotného blahobytu. Doposud žádná jiná pozemská civilizace takového rozvoje nedosáhla.

Možná mám o něco živější možnost porovnávat atmosféru v různých historických dobách díky řadě regresí do minulých životů, které jsem absolvoval se svými klienty. Ačkoliv nejsem úplně přesvědčen, že se jedná skutečně o minulé životy a že vybavované prožitky mají historicky reálný základ, přesto jsem jimi silně ovlivněn. Na základě těchto často se opakujících zkušeností vidím, že život v minulých dobách byl mnohem tvrdší, ubožejší a nesvobodnější než je dnes. Není třeba chodit až do otrokářství, stačí takový život českého nevolníka v 16 století. A porovnat dnešní tolik kritizované „mediální vymývání mozků“ s tehdejším ideologickým působením církve svaté, občas podpořeným hořícími hranicemi s živými lidmi.

2) Také naše současná duchovnost k nám přišla z Ameriky.

Nemám na mysli fundamentalistické křesťanství, myslím tu „obyčejnou nepojmenovanou“ svobodnou duchovnost – onu směs New Age, indické filosofie a jógy, channelingu, blouznění, ufologie, šamanismu... například tu, která je přetřásána v internetových diskusích na Spirále či Osudu. Tak i ta – pokud jste si toho ještě nevšimli – k nám kompletně přišla z Ameriky, nakonec i včetně toho samotného Internetu.

3) Na Zemi neexistuje žádná známá lepší varianta.

Kritikové naší civilizace, kde je nějaký jiný vzor? Kde je ta vaše zaslíbená země, ze které bychom si měli brát příklad? Ve jménu čeho to tady s takovou záští kritizujete? Znáte nějakou jinou civilizaci, která by dopřála takovou materiální hojnost a takovou bezbřehou občanskou i duchovní svobodu, jakou tady máme my teď? Přestože naše civilizace má řadu závažných nedostatků, žádnou jinou reálně existující variantu opravdu neznám. Ani v regresích jsme v posledních několika tisíci letech pozemské historie na žádnou takovou civilizaci nikdy nenarazili.


V posledním roce se tato diskuse vyhrotila okolo napadení USA 11 září 2001 a odvety za to. Za sebe říkám, že není pokrytectvím soucítit s Američany zabitými při útoku. Mrtví američtí úředníci a počítačoví experti jsou mi civilizačně bližší, než oběti hladomoru v Africe. Když mi zabijí kolegu, dotkne se mě to víc, než když zavraždí mafiána na Sicílii. Útok na Newyorské WTC vnímám jako docela drsný útok i na moji vlastní civilizaci.

Po ovoci se pozná strom. Nebýt Ameriky, máme dnes na území Evropy buď fašismus, nebo komunismus. Nevím jak kdo, ale já jsem dost rád, že se Amerika angažovala na vojenské porážce fašismu a hospodářské a ideologické porážce komunismu, neboť to bylo silně v náš prospěch. Pochopte prosím, že nebýt Ameriky, tak tady v Čechách máme teď zcela jiné starosti, než vést na Internetu diskuse o nebezpečí americké touhy po světovládě.

Řada lidových mluvčích se na Internetu přímo či nepřímo zastává Saddáma Husajna, diktátora, který úplně zbídačil svou zemi. Ochránci Země, vzpomenete si, co udělal Saddám Husajn po té, co prohrál válku o Kuvajt, kterou sám rozpoutal? Z čiré pomstychtivosti na okupovaných územích zapálil ropná pole. Spočítal někdy někdo, jaký vliv na skleníkový efekt měly tyto Saddámovy šílené požáry, v nichž několik let zbytečně hořely milióny tun ropy a zemního plynu? Jak jediný čin tohoto pomstychtivého muže zatížil naše společné životní prostředí? Po takovém ovoci se pozná strom. Nevím jak kdo, ale já jsem rád, že se Amerika chystá angažovat na vojenské porážce Saddáma Husajna.

Dovoluji si plaše poprosit ty kritiky USA, kteří se na to budou cítit mentálně schopni, aby si zkusili vážně položit otázku, proč, ve prospěch koho, ve prospěch čeho se přidali k současné nenávistné kampani proti USA.


Není asi možné po některých lidech chtít, aby svoji civilizaci milovali. Ale dovolím si aspoň slušně požádat – prosím, neplivejte do společného hnízda tolik nenávisti, toto hnízdo je pravděpodobně mnohem, mnohem vzácnější, než tušíte!
 
Jan Havelka
(22. 10. 2002)
 

 Zpět na obsah


© 2002 Spirituální stránky na http://www.havelka.info, aktualizováno 23.10.2002