Terapie něhou aneb TŇ

Rozhovor o mém projektu z nejmilejších pro časopis Třetí oko


(„Něhoterapeut“ Jan Havelka odpovídá na otázky k jeho neobvyklé nabídce Terapie něhou.)
 

Co je Terapie něhou?

Terapie něhou je nový regenerační a terapeutický postup určený ženám, které potřebují zvýšit svojí vitalitu, pozvednout svého ducha, porozumět své životní situaci, případně harmonizovat vztah s Vesmírem.

Co se při Terapii něhou doopravdy děje?

S klientkou, která přichází poprvé, si nejprve uděláme seznamovací půlhodinku, při které obvykle klientka vypráví, co jí k zájmu o TŇ přivedlo, a já jí povím, nakolik to může v TŇ opravdu dostat. Vlastně děláme porovnání „poptávky s nabídkou“, jejímž výsledkem je konkrétní „objednávka“. Dohodneme-li se na terapii, rituálně zahájím obřad TŇ, pustím tichou sférickou hudbu, posadím klientku na pohodlnou anatomickou židli, postavím se za ni a v meditativním tichu jí pomalu položím ruce na ramena. Toto se děje na viditelné rovině.

Na neviditelné rovině při tom prosím Vesmír o pomoc pro tuto klientku, konkrétně o radost, stříbrný vítr, něhu, léčení, intuici a pochopení. Často už během několika prvních sekund se prostor jakoby trochu otevře a živoucí přítomnost Vesmíru vyvolá lehkou závrať a tok něhy vyšší, která jakoby prochází skrze mé ruce ke klientce. Pravidelně mám v tu chvíli posvátný pocit, že klientku hladí skrze mé ruce sám milující Vesmír. Především díky tomuto proudění je TŇ nejen velmi příjemná, ale i velmi účinná.

Co se děje dál?

Pak se nechávám vést Vesmírem a objednávkou, kterou jsme si zformulovali na začátku. Někdo si chce užívat láskyplného doteku v meditativním tichu, někdo se potřebuje vypovídat, někdo chce řešit své problémy.

Jedno sezení trvá dvě hodiny. Ukázalo se, že jedno sezení obvykle nestačí, protože při něm se teprve buduje důvěra. Až v dalších sezeních se klientka odváží jít – se mnou v zádech – na větší hloubku. Proto kompletní TŇ I. zahrnuje šest sezení. Předem určený počet sezení je zároveň i jakousi pojistkou proti nekonečné terapii. Během šesti sezení si obvykle klientka dokáže vzít většinu z toho, co jí může TŇ I. dát.

Které problémy dokážete klientce vyřešit?

Nemohu říci, že vyřeším klientce problémy, protože by to zároveň znamenalo převzít za takové řešení zodpovědnost, což by v dlouhodobé perspektivě asi nepomohlo ani klientce, ani mně. Raději nabízím pro řešení problémů klientky svoji asistenci, což znamená, že se snažím vytvořit v terapii takové podmínky, které klientce pomohou, aby si své problémy účinněji řešila sama, a aby za tato řešení také dokázala převzít zodpovědnost.

Není to jenom výmluva?

Esoterní časopisy jsou plné inzerátů typu „vyřeším vaše problémy“ a já se přiznám, že jim nedůvěřuji. Na karmické rovině jsou to vlastně nabídky typu „peníze rychle, na cokoliv a bez ručitele“, navíc tam někdy žádné „peníze“ k dispozici ani doopravdy nejsou. Klasická moudrost praví, že lepší, než dát hladovému rybu, je naučit ho ryby samostatně chytat. Prostředí TŇ může pomoci „naučit se chytat ryby“ někdy docela dobře.

A jak?

Především pozvednutím ducha, ke kterému v TŇ dochází často úplně hmatatelně. Pokud duch klientky opravdu touží vzhůru, v TŇ si vyjede o hezkých pár pater výš nad svůj obvyklý standard, čímž automaticky získává nad svojí životní situací takový nadhled, který se jinak dociluje jen obtížně. Měla-li například klientka pocit, že ztrácí svoji životní cestu, z takto změněné perspektivy svoji cestu najdedocela snadno, protože ji prostě uvidí na vlastní oči. Připadá mi to mnohem čistší a efektivnější, než kdybych jí totéž radil z titulu své jasnovidnosti, ale ona sama by při tom neviděla nic.

A jste jasnovidný?

Tu jasnovidnost jsem zmínil s trochou ironie, obvykle jasnovidný moc nejsem, přesněji řečeno mimo TŇ jasnovidný nejsem vůbec, v TŇ občas trochu.

Co myslíte tím „občas trochu“?

V Terapii něhou někdy hrajeme takovou hru, které říkám „spirituální lodě“, mám tím na mysli ty lodě, které jsme hrávali ve škole na čtverečkovaném papíře. Lodě jsou zde symbolem problémů, nazrálých k řešení, ovšem skrytých zatím kdesi v nevědomí klientky. Na rozdíl od původní hry lodě, kdy majitel lodí přesně ví, kde ty své lodě na papíru má, v reálném životě klientka ty své lodě někdy nevidí vůbec, tudíž k jejich zviditelnění potřebuje láskyplnou asistenci někoho, kdo se dokáže podívat zvenku, odkud věci často vypadají jinak. Proto v TŇ často využíváme výhodu vnějšího pohledu, který mi dává možnost tušit obrysy lodí i tam, kde klientka doteď neviděla nic, protože ji ani nenapadlo se tím směrem podívat. A tak jí obrazně řeknu třeba „D7“, protože mám matné tušení (to je ta „občas trochu jasnovidnost“), že by tam nějaká loď mohla být. Klientka se podívá do místa „D7“ a sama na vlastní oči spatří zcela zřetelně, co tam na tom „D7“ má – je-li to voda, nebo zásah. Pokud je tam loď, což se opravdu stává, klientka ji rovnou uvidí, a protože její duch je v dobré kondici, o pár pater výš než obvykle, dokáže většinou zároveň uvidět i cestu k řešení tohoto nově objeveného nazrálého problému.

Zní to lákavě, klientky se k vám musí jenom hrnout.

Nehrnou. Z těch klientek, které se při čtení o TŇ třeba i blaženě zasní, se bohužel odváží objednat tak každá tisící. Netajím se tím, že největší prostor pro zlepšení TŇ vidím právě ve zvýšení její důvěryhodnosti. Možná bych uvítal pomoc od někoho s lepším marketingovým nadáním. Na druhou stranu mi díky tomu nehrozí „vyhoření“ a každá klientka si proto může být jistá, že ji budu hýčkat jako svátost oltářní (smích).

Hovořil jste o „TŇ I.“ Znamená to, že nabízíte i „TŇ II.“?

Přesně tak, „dvojka“ je určena především pro absolventky „jedničky“. Toto navrhuji nechat až na jindy, abychom čtenářky hned na počátku nevyplašili příliš velkým gradientem (smích).

 

Naděžda Kučerová
 6. 10. 2005

 

   
 


 

(18. 7. 2005)

 Zpět na obsah
 


© 2005 Spirituální stránky na http://www.havelka.info, aktualizováno 11.10.2005. Vyrobila e-stránka.